Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Tafika masina

TAFIKA MASINA ANY AMBATONDRAZAKA09/12/2012 12:04

Any Ambatondrazaka Ambohidehilahy no hanaovan'ny FJKM Ankadifotsy Tafika Masina amin'ny faha 13 hatramin'ny faha-17 desambra 2012 ho avy izao, 30 mianadahy eo no hande hamita ny iraka amin'izany.Hanentànana ny fitrotrona am-bavaka ny dia, ny asa rehetra hatao amin'izany, ny mpiantafika tsirairay mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra.

Any Ambatondrazaka Ambohidehilahy no hanaovan'ny FJKM Ankadifotsy Tafika Masina amin'ny  faha 13 hatramin'ny faha-17 desambra 2012 ho avy izao, 30 mianadahy eo no hande hamita ny iraka amin'izany.Hanentànana ny fitrotrona am-bavaka ny dia, ny asa rehetra hatao amin'izany, ny mpiantafika tsirairay  mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra.