Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Tafika masina

Fiofanana 8 Febroary 201424/02/2014 19:31

NY FIANTSOAN’NY TOMPO

Manohy ny Mat 9: 35 sy ny 10: 1

Toe-panahin’i Jesoa Kristy onena vahoaka: Izany toe-panahin’i Jesoa Kristy izany no angatahatsika mba hanànana ihany koa.

Manosika antsika ho tia sy hanana toe-panahy sy hetaheta hamonjy fanahy,

Maniraka antsika hitory ny filazantsara, hizara ny tenin’Andriamanitra.

Ny olatsika dia tsy mahatoky namana, namana iza y nomena andraikitra.

Manana critère be dia be isika amin’ny fijerena ireny namana nomena andraikitra ireny. Ny maro dia mihevitra fa tsy mahay io namana io fa izy ihany no mahay ny zavatra rehetra.Ny an’i Jesoa Kristy tsy tahaka izany. Ianarana ny fizarana andraikitra fa tahaka ny izaran’i Jesoa Kristy (anay) no izarana andraikitra amin’ny hafa.

Mianara matoky namana. Ianaro izany toetra tsaran’nyTompo izany.

Misy hevitr’Andriamanitra tsy takatry ny saina.

Aoriana ny nanomezany fahefana.And 9- 10 (hira5 )

Aza be fanahiana amin’ny fanaovana na asan’ny Tompo.(nandeha ny tafika masina dia nividy anana taty ohatrany hoe tsy misy anana any amin’ilay toerana).

Mitsinjo ny mpanompony Andriamanitra (jereonyTompotamin’ny namahanany ny vahoaka) Matokiaan’Andriamanitra

Aza be fanahiana (ne sois pas calculateur/ trice be calcul: 1+1=2; 2-1= 1; 1-1=  0 rehefa tsy izay dia tsy izy.

Io fitsinjovan’Andriamanitra ny asany io no mahavonjy olona be dia be.

 

Sal119: 42 (toriteny) Izy tsy mahafoy  (mitsinjo) antsika, oneran’nyTompo ireny.

Ohabolana 19: 17Matokia Azy fa hain’ny Tompo onerana izay nataonao tamin’ny fo.

 

Matio 10:16 Izay mandray antsika dia mandray an’Andriamanitra.

Fahamalinana: voafetra ny ara-panahy( azo ifandraisana ihany fa tsy dia hoe hentitra be loatra.)

Hentitra no mora fanahy Marina

 

Matio10 : 19-20: Henjehina, tenenin-dratsy ny rehefa tsy azony ambakaina.

Tsy ianareo no miteny (hamaly azy fany fanahin’ny Tompo no hanomeny teny.

Aza ketraka amin’ny izay iaretantsika fa efa niaritra izany koa nyTompo.

 

Jaona 7: 1- 6:Blocage ngeza be no sedrain’I Jesoa (hoy ny mpandinikany Soratra Masina hoe: Jakoba io nanohitra io).

Nanangona TojoR