Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Tafika masina

FIOFANANA TAFIKAMASINA volana Novambra 201308/11/2013 05:26

Tsy misy fiofanana ny Sabotsy 9 novambra izao. Hitohy izany ny herinandro manaraka etsy amin'ny IFR amin'ny 4 ora.

Tsy misy fiofanana ny Sabotsy 9 novambra izao. Hitohy izany ny herinandro manaraka etsy amin'ny IFR amin'ny 4 ora.