Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Tafika masina

FIOFANANA TAFIKA MASINA (volana Mey 2013)30/04/2013 22:34

Tsy misy fiofanana ny sabotsy 4 mey 2013 ho avy izao satria andro fandraisana ny ampitso. Ho an'ireo mikasa hanatevin-daharana dia isaky ny Sabotsy aorian'ny fianarana Katekomena eny amin'ny IFR ny fiofanana. Hamafisin'ny Raiamandreny Mpitandrina amin'ny fotoan'ny fanompoam-pivavahana ny fotoana manaraka hiofanana. "mahareta amin'ny fivavahana, ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana" Kol. 4: 2