Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Tafika masina

FIOFANANA TAFIKA MASINA 201328/02/2013 19:53

Taorian'ny fialan-tsasatra noho ireo taom-baovao maro isan-karazany, dia mitohy indray ny fiofanan'ny mpiantafika tarihin'ny Raiamandreny Mpitandrina Ranjakavola etsy amin'ny IFR isaky ny sabotsy tolakandro aorian'ny fampianarana Katekomena amin'ny 4 ora.

Ny Sabotsy 23 Febroary 2013 lasa teo dia nifantoka tamin'ny bokin'ny Nomery 21: 4-9 ny fampianarana.Mahakasika ilay menarana varahana tany an'efitra no nohadihadiana. Fiaraha-mandinika io Soratra Masina io no nakan'ny mpiofana Tafika Masina lesona sy nanovo fahalalàna ara-tsoratra Masina tamin'izany.

Raha mahaliana anao ary ny toa izany dia tongava manatevin-daharana, fa ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'ny mahazo azy. Ny Sabotsy mialohan'ny fandraisana ihany no tsy misy ny fiofanana.

fifiAV