Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Tafika masina

AFF Ankadifotsy hiatrika ny fihaonambe any Mahajanga.08/09/2014 07:01

Miainga ny14 ary miverina ny 21 Septambra 2014 ny AFF Ankadifotsy ho any Mahajanga. Solotena Tafika Masina, Semia, MTA, FKBM, hiatrika ny fihaonamben'ny AFF Foibe Manerana an'i Madagasikara. Hetsika anatin'ny faha 40 taonan'ny AFF Foibe. Hisy koa lasin'asa hosahanin'izy ireo any an-toeran mialoha ny Fihaonambe. Mangataka ny mpianankavin'ny finoana mba ahatsiaro amim-bavaka ny dia sy ny zavatra rehetra hatao any mba ho voninahitr'i Jesoa izay mpaniraka.