Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Tafika masina

  • 26/11/2012 09:37 - VOLANA DESAMBRA 2012

    Hiantafika ny FJKM Ankadifotsy amin'ny volana Desambra. Manentana ny rehetra ahatsiaro amim-bavaka izany asa izany, ny mpiantafika rehetra izay handeha.Mitohy ny fiofanana ny Sabotsy faharoa amin'ny volana desambra mialoha ny fiaingana....

  • 23/08/2012 07:38 -Article tafika masina

    FIANGOAN ’ I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA SYNODAM-PARITANY IARIVO AVARADRANO FITANDREMANA ANKADIFOTSY VAOMIERA ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA. ...