Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

SA

Sekoly Alahady: hanomboka ny 8 oktobra 2017 izao.27/09/2017 21:46

Sekoly Alahady: hanomboka ny 8 oktobra 2017 izao. Nisy ny pré-rentréé tamin'ity taona ity ho fandaminana ny taom-pianarana sy mba hanatrarana ny tanjona

Ny 8 Oktobra 2017 ho avy izao no hanomboka ny fampianarana sekoly Alahady. Nisy ny pré-rentréé tamin'ity taona ity ho fandaminana ny taom-pianarana sy mba hanatrarana ny tanjona: ho vonto ny tenin'Andriamanitra ny Mpianatra sekoly alahady rehetra hiantsoana ny ankizy sy ny tanora rehetra hianatra ny tenin' Andriamanitra. 130 ireo mpampianatra ankehitriny ary niampy 6 vaovao hoy ny tompon'andraikitra ary mbola misokatra ho an'ireo hanolo-tena hampianatra ny sekoly alahady ity seha-panompoana ity.