Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

SA

Misy ny BIBLIO-BUS eo anivon'ny sekoly alahady15/04/2016 21:44

Misy boky maro mahakasika ny lesona Sekoly Alahady ao amin'ny Biblio-bus.

Biblio-bus: fitahirizam-boky hoa'ny mpianatra sy ny mpampianatra eo anivon'ny sampana sekoly Alahady Ankadifotsy.

Bibliobus