Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

SA

FIDIRAN' NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY.29/08/2014 07:13

Taorian'ny fiatoana kely, ny fianarana Sekoly Alahady dia hiantomboka indray amin'ny 21 Septambra 2014 izao, eo anelanelan'ny fanompoam-pivavahana roa. tongava soa daholo rankizy!!!!