Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

SA

Alahadin’ny sampana Sekoly Alahady ( 13 Desambra 2015)27/12/2015 15:48

. Niavaka ny fankalazana ny alahadin’ny sampana Sekoly Alahady teto amin’ny fitandremana Ankadifotsy tamin’ity taona 2015 ity satria nisy fampisehoana an-tsehatra ny tolakandro.

Alahadin’ny sampana Sekoly Alahady

13 Desambra 2015

Tontosa soa aman-tsara tamin’ny 13 Desambra 2015 ny alahadin’ny sampana Sekoly Alahady teto amin’ny fitandremana Ankadifotsy. Niavaka ny fankalazana izany tamin’ity taona ity ka narahina fampisehoana an-tsehatra ny tolakandro. Nanana ny hira manokana niraisana ny Sekoly Alahady rehetra nandritra ny fanompom-pivavavahana voalohany sy faharoa. “HENOY NY ANTSON’I JESOA”no lohatenin’izany hira izany. Miantso ny olona rehetra hanara-dia an’I Jesoa ka history ny fitiavany sy ny famonjeny eran’izao tontolo izao. Tao amin’ny filazantsaran’I Lioka 2,11 moa no nandraisana ny 5minitra tamin’ny fanompom-pivavahana maraina. Ny hafatra nampitain’ny mpampianatra dia” i Jesoa ilay teny tonga nofo”,toy ny fitaratra anehoantsika ny voninahitr’Andriamanitra tonga teto an-tany.

Tamin’ny 3 hariva no nanomboka ny fampisehoana an-tsehatra nandraisan’ireo ankizy sy mpampianatra anjara. Nahitana 5minitra miavaka, tantara an-tsehatra nataon’ireo mpianatra sy mpampianatra. Tao koa ny fanehoana karazan-dihy mirindra nataon’ireo ankizy. Nafinaritra ny fifaliana satria nahitana karazan-kira nataon’ireo mpampianatra mitondra ny lohateny : tokim-panompoana, mifankatiava (ba gasy),Tompo o!omeo ahy ny fo madio. Ho famaranana izany dia ny hiran’ireo mpampianatra IRAY ISIKA. Betsaka no namaly ny antso nanotrona ny fetin’ny ankizy. Isaorana ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny biraon’ny Sekoly Alahady tamin’ny fikarakarana rehetra.Mirary taona feno  fahasoavana sy fahasalamana ho antsika rehetra!

RNH