Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

SA

5 mn tamin'ny alahadin'ny Sekoly Alahady (14 desambra 2014)29/12/2014 14:53

“sketch” izay natolotry ny kilasy faha-7 (14 taona) niaraka tamin’ny mpampianany Atoa Ramarozaka Léon.

SEKOLY ALAHADY

Alahadin’ny Sekoly Alahady manerana ny sahan’ny FJKM ny Alahady 14 Desambra 2014 lasa teo. Ny teto amin’ny FJKM Ankadifotsy, ny filohan’ny sampana no nitondra ny hafatr’Andriamanitra tamin’ny fanompoam-pivavahana roa. Niredona ny hira faneva ny mpianatra sy ny mpampianatra Sekoly alahady rehetra ary niavaka ny 5 minitra tamin’io fotoana io “sketch” izay natolotry ny kilasy faha-7 (14 taona) niaraka tamin’ny mpampianany Atoa Ramarozaka Léon.

Ny mpitory: Ny namoronan’Andrimanitra an’izao tontolo izao.

Sy ny FITIAVANY hatramin’izao

Andriamanitra dia fitiavana

1-Ny zava-drehetra dia nisy mpamorona

Ny hazo etsetra indrindra ny vorona

Na ny habakabaka na ny  eto an-tany

Dia Ilay Andriamanitra no niandohany.

2-Nojerena ny hazo, ny vorona ao an’ala

Fa sady tomombana no sady sahala

Fa ilay olombelona irery eto an-tany

Miadana anefa ny sainy tsy izany.

3- Ndeha hanaovana vady izy fa tokan-tena

Toa mampalahelo ary mampahonena

Ka nampandalovina, ireo karazam-biby

Mba ahafahany mifantinasy misafidy

4-Tsy nisy tiany, tsy misy azoazony

Ireo karazam-biby nadalo teo aminy

Ndeha hanaovako vady izy, hoy Andriamanitra

Fanomezana tsara avy any an-danitra

Fitiavan’Andriamanitra no dikan’izany.

5-Dia tapak’Andriamanitra fa hanao fanomezana

Dia indro nalaina ny taolan-tehezana

Dia ny taolan-tehezana tamin’I Adama

Izay no narafitra ho tonga Madama

Fitiavan’Andriamanitra no dikan’izany.

6-Dia tonga olombelona meva dia meva

Tsy iza tsy akory fa izany no EVA

Babo i Adama raha vao nijery

Tena tsara tarehy an….ary maha te-hijery

Fitiavan’Andriamanitra no dikan’izany.

7-Zanak’Israely nanompo, nijaly 400 taona

Noterena hiasa, na voky na naona

Ny fiainany tao Egypta dia nampahonena

Soa fa tao Mosesy nampita ny ranomasina mena

Tena fitiavana tsy misy ohatr’izany.

8-Nampidinina I Jesoa ho ety an-tany

Mbola tena fitiavana no dikan’izany

Teo ambony hazo fijaliana no nalatsany ny rany

Hanadiovany antsika

Famaranana:

Ry mpianatra sekoly alahady:

a)miaza hoe rankizy teny andalan-tsoratra masina ao amin’ny Baiboly milaza, manambara ny fitiavan’Andriamanitra

- Fa  toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy , fa hanana fiainana mandrakizay

-fa efa tonga ny zanak’olona hitady sy hamonjy ny very

-fa raha tsy misy rà latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Eny ekena izany. Fitiavana ho antsika marina izany.

-hoy Jesoa teo ambonin’ny hazo fijaliana: VITA. Vita ny famonjena antsika araka izany.

Mbola fitiavana no dikan’izany. Da izy e!

b) mitenena sy hampisehoy fa faly iaianreo nohon(ny fitiavan’Andriamanitra:

-Izaho no velon’aina toy izao, izaho no mifindra kilasy hatrany.

Fitiavan’Andriamanitra no dikan’izany.

-Izaho no bolangina sy matanjaka. Izaho afa-panadinana marina izany.

Fitiavan’Andriamanitra no asehony amin’izany. Tia ahy Izy, Jesus je t’aime.

-Izaho no salama, afaka miangona aty am-piangonana isaky ny alahady,

Fitiavan’Andriamanitra no dikan’izany, jesus I love you.

Da tiao Jesoa, da mahafinaritse, da schou-schou, da tsara, da finaritse avao, da tiako eee!!!

Raha fintinina ny voalaza rehetra izay, ao ny fitiavana sy famonjena avy amin’ny Ray. Amena.

 nanagona fifiav