Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Katekomena

NY LITORJIA10/10/2017 19:20

I.FAMPIDIRANA

Hazavain'ny mpampianatra maro hoe : " ASAM-BAHOAKA " ilay teny grika nandraisana ny litorjia. Mandray anjara ao anatin'io Fanompom-pivavahana hanarahana io litorjia io ny VAHOAKA KRISTIANA rehetra.

II.FANAZAVANA

Tsy mitovy andraikitra na dia samy kristiana daholo aza ny tonga eo, fa voatsinjara araka izay ZARA FANOMPOANA TANDRIFY azy avy ny olona rehetra.
Indro voatolotra eto ny fandaharana litorjika FJKM.

 1. FIDIRANA (tsy mitovy ny atao eto isaky ny fiangonana :feon-javamaneno, lakolosy, hira,.. )
 2. (ankadifotsy) RAHARAHAM-PIANGONANA
 3. FIARAHABANA APOSTOLIKA
 4. FIANTSOANA NY ANARAN'NY TOMPO
 5. Hira fiderana
 6. Vavaka fiderana
 7. Sitrapon'Andriamanitra+ Hira
 8. Fiaiken-keloka + Hira
 9. FAMELAN-KELOKA+Hira
 10. Fanekem-pinoana
 11. (Ankadifotsy) TAFAHOANA
 12. Hira hamakiana ny Soratra Masina
 13. Hira +TORITENY
 14. Vavaka fisaorana
 15. Hira hanaovana RAKITRA
 16. Famaranana (famintinana toriteny- vavaka nampianarin'ny Tompo-TSODRANO-Trinité Masina[FJKM:Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. (ANKADIFOTSY: Ho voninahitr'Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina. Amen] )