Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Katekomena

 • 29/03/2014 19:29 -Ireo Teny Folo nataon'Andriamanitra

  Mahazatra antsika sady voasoratra ao amin’ny Baiboly ny hoe didy folo nomen’Andriamanitra fa isika kosa eto am-pianarana dia manondro mazava fa tsy didy fa teny no nataon’Andriamanitra....

 • 20/01/2014 05:50 -FIOFANANA KATEKOMENA 2014

  FIOFANANA KATEKOMENA 2014 Ireo izay te-hianatra ketekomena dia isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny 2 ora sy sasany etsy amin'ny IFR no mianatra afatsy ny sabotsy mialoha ny fandraisana....

 • 08/11/2013 05:28 -FIOFANANA KATEKOMENA NOVAMBRA

  Tsy misy fianarana Katekomena ny Sabotsy 9 novambra izao etsy amin'ny IFR....

 • 23/06/2013 22:09 -Fampianarana22Jiona2013

  Ny ankohonana Kristianina...