Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Katekomena

  • 20/01/2014 05:50 -FIOFANANA KATEKOMENA 2014

    FIOFANANA KATEKOMENA 2014 Ireo izay te-hianatra ketekomena dia isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny 2 ora sy sasany etsy amin'ny IFR no mianatra afatsy ny sabotsy mialoha ny fandraisana....

  • 08/11/2013 05:28 -FIOFANANA KATEKOMENA NOVAMBRA

    Tsy misy fianarana Katekomena ny Sabotsy 9 novambra izao etsy amin'ny IFR....

  • 23/06/2013 22:09 -Fampianarana22Jiona2013

    Ny ankohonana Kristianina...