Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Katekomena

 • 09/09/2016 08:13 -NY VAVAKY NY ANKOHANANA

  Manao ahoana ny vavaka tokony ataontsika ao amin'ny ankohonana misy antsika avy ?...

 • 02/09/2016 14:51 -FAMINTINANA MOMBA NY FANAMBADIANA

  Ny andininy 72-94 aoamin’ny Foto-Dalàna sy Fitsipika FJKM dia manambara fa :Tsy ambaran’ny Fiangonana ho Fanambadiana kristiana ny fifanarahan’olon-droa, mba hiraisany tokantrano (tokantranomaso no hevitr’izany) ;T...

 • 26/02/2016 08:23 -NY FANOMEZAM-PAHASOAVANA

  Mahafantatra antsika ny Tompo, ka mizara ireo fanomezam-pahasoavana araka izay OHATRY NY FINOANA (fatram-pinoana = « mesure de foi ») nomeny antsika. Nozarainy ho enti-MIASA (manompo) ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Anjarantsika tsirairay izay nahazo izany kosa ny « MIKOLO » mba hitomboan’ny Finoantsika....

 • 27/01/2016 09:36 -NY FANAHY MASINA

  00.   FampidiranaNy Fanahy Masina  no olona fahatelo ao amin’ny «TRINITE » .omena antsika amin’ny alalan’ny batisa izy ity. Tsy mifidy taonan’ny olona itoerany Izy. Miara-mitombo...

 • 06/01/2016 13:14 -NY FAMELAN-KELOKA

  00. FAMPIDIRANAMazava fa niara-nanota tamin’i Adama sy Eva isika olombelona rehetra ;VOAROAKA ka tsy nahazo niara-monina tamin’Andriamanitra isika. Izany no nantsointsika hoe FAHOTANA.Tsy tafaverina ao Ede...

 • 27/11/2015 08:34 -NY FAHOTANA

  Tsy foin’Andriamanitra ho very isika. Marina fa ota ny fandikantsika ny Teniny, ka tsy maintsy nofaizany, saingy efa nihevitra Famonjena sahady IZY....

 • 29/03/2015 23:01 -Fandraisana ireo mpandray fanasan'ny Tompo vaovao (Paska 2015)

  73 mianadahy no horaisina ho mpandray ny fanasan'ny Tompo ny alahadin'ny paska 5 Avril izao eto amin'ny FJKM Akadifotsy amin'ny fanompoam-pivavahana faharoa....

 • 29/12/2014 15:06 -FANDRAISANA KATEKOMENA 4 JANOARY 2015

  105 mianadahy no hiroso ho mpandray ny fanasan'ny Tompo amin'ny alahady 4 Janoary 2015....

 • 26/06/2014 07:33 -Ireo Sakramenta

  Roa ihany ireo sakrametantsika fiangonana « reformé » dia ny batisa sy ny fanasan’ny Tompo....

 • 06/04/2014 15:01 -Ireo teny fito teo amin'ny hazo fijaliana

  Ny teny fito teo amin'ny hazo fijaliana dia manambara izay nihatra tamin'i Jesoa mba ho famonjena antsika, indrindra mba ho fanavotana antsika....