Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Farimbona

Fanokafana tao-pitaizana 2017-201828/10/2017 06:06

Fotoam-pivavahana

Ny sabotsy 28 oktobra 2017 amin'ny 4 ora hariva no ho tanterahana ny fotoam-pivavahana fanokafana ny taom-pitaizana 2017-2018. Marihina fa ato amin'ny fitandremana FJKM Ankadifotsy no ho tanterahana io fotoana fisaorana sy fangataha-pitahiana amin'Andriamanitra io.