Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Edito

Tafahaona Aprily 201805/04/2018 10:06

Tafahaona Aprily 2018 Tafahaona volana Aprily 2018: JESOA KRISTY : « Manolotra ny AINY, Tempoly ho an’ny olona rehetra. »

JESOA KRISTY : « Manolotra ny AINY, Tempoly ho an’ny olona rehetra. »

Misaotra an’Andriamanitra isika, fa mahatratra ity « HERINANDRO MASINA », indrindra ity « PASKA » anatin’ny Faha-150 taonan’ny Fiangonana misy antsika, sy ny faha-50 taonan’ny FJKM ity.

Ny Herinandro Masina dia efa naompana amin’izany FOTO-KEVITRA momba ny Fankalazana izany manontolo : Alahady 25 marsa SAMPANDROFIA : Jesoa kristy, miakatra any Jerosalema, SAROPIARO amin’ny Tempoly. Hitohy hatrany amin’ny Alahady 01 aprily, PASKA, hahatanteraka ny fanolorantenan’i Jesoa Kristy, ho « Tempoly ho an’ny olona rehetra » izany !

Hanana ny anjarany avy amin’izao fanolorantenan’ny Tompo izao :

· Ny Lehilahy (Alatsinainy)

· Ny Vehivavy (Talata)

· Ny Zanaka (Alarobia)

· Ny Fiangonana (Alakamisy)

Hanaiky hofaty Izy, ka hohomboana amin’ny Hazo Fijaliana ho antsika ny Zoma Masina.

Taomina ary isika, resendahatra ny tsirairay, anambarana isika, fa TIA ANAO NY TOMPO ! Aoka tsy hisy hanaiky ho matiantoka, ka « handalo aminao fotsiny » izao FAHASOAVAN-DEHIBE izao. « MANOLOTRA NY AINY HO ANAO I JESOA », ho fisoloany, famonjeny anao !

PASKA 2018 ho antsika FJKM, dia FITIAVAN’ANDRIAMANITRA MANOKANA fa ato amin’ny TAON-JOBILY 50 taona // 150 taona no MAMONJY antsika Izy !

Koa avia, aoka isika hidera Ilay Andriamanitra tsy sanatria maty, fa EFA NITSANGANA tamin’ny maty, ka mandresy izay endri-pahafatesana rehetra mety mamely, mahavoa ny zanak’olombelona.

Izy Tompo Andriamanitsika no isaorana mandrakizay, fa tsy mahafoy antsika, ka manolotra ny Ainy hamonjeny antsika !

Haleloia ! Amen !

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA