Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Samy hafa

Herinandron' ny Fanahy Masina 201726/05/2017 01:19

Herinandron' ny Fanahy Masina 2017 Hiantomboka ny Alatsinainy 29 Mey ka hatramin'ny Zoma 2 Jona ny herinandron'ny Fanahy Masina 2017.

Ireo lohahevitry ny Herin'andron' ny Fanahy Masina 2017

Ala 29 Mey: Fanahy Masina Mpahary
 Gen 1:1-10 | Asa 5:1-11 | Lio 1:26-38

Tal 30 Mey: Fanahy Masina Mpiantra
 Eks 35:30-35 | Rom 8:26-30 | Jao 14:25-31

Alar 31 Mey: Fanahy Masina Mpananatra
 Jer 17: 7-10 | Asa 2: 32-39 | Jao 15: 22-27

Alak 01 Jona: Fanahy Masina Mpitari-dalana
 2Pet 1: 12-21 | Asa 16: 6-10 | Jao 16: 12-15

Zom 02 Jona: Fanahy Masina Mampiaiky heloka
 Sal 51 | Heb 6: 1-6 | Jao 16: 5-11