Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Samy hafa

Herinandro Manga 201716/07/2017 17:38

Herinandro Manga 2017 Fampianaran'ny Mpitandrina Andriamahazosoa Irako Ammi Filohan'ny FJKM tao anatin'ny herinandro manga.

Miarahaba antsika rehetra,

Atolotra antsika ny sarmihetsika (vidéo)  mirakitra ny fampianarana nataon'ny Mpitandrina Andriamahazosoa Irako Ammi Filoha amperin'asan'ny FJKM nandritry ny herinandro manga 2017 teto amin'ny FJKM Ankadifotsy.

Komity Site Web FJKM Ankadifotsy.