Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Samy hafa

Fihaonamben'ny Mpitendry zava-maneno 201704/09/2017 11:24

Fihaonamben'ny Mpitendry zava-maneno 2017 Ny Alarobia 13 hatramin'ny 15 Septambra eny amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana.

fihaonamben'ny Mpitendry zava-maneno FJKM 2017

Ny Alarobia 13 hatramin'ny 15 Septambra eny amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana no anatanterahana izany.Hisy boky fiofanana sy boky misy solfa ahitana ireo hira litorjika andihany faharoa hamidy amin'izany.Hisy koa ny sakafo antoandro hamidy eny an-toerana.

fifiav