Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Samy hafa

FILAHARAMBE SVM - SPIA tany amin'ny FJKM JEROSALEMA VAOVAO BELANITRA ILAFY12/05/2017 22:00

FILAHARAMBE SVM - SPIA tany amin'ny FJKM JEROSALEMA VAOVAO BELANITRA ILAFY Araka ny fanao ny 01 Mey isan-taona, dia nanatanteraka filaharambe ny Sampana Vokovoko Manga sy ny Rantsana Fanantenana teto amin’ny SPIA 19, ka niainga tao amin’ny FJKM Ankadikely izany, nihazo an’Ambohipanja, ary nifarana tao amin’ny FJKM Jerosalema Vaovao Belanitra Ilafy.

18451966_1559659200742943_975427222_o
18447793_1559661477409382_1482559251_n

SVM avy eto amin'ny FJKM Ankadifotsy, 1 Mey 2017.

Saika voasolotena avokoa ny SVM/RF rehetra teto amin’ny SPIA na ny lavitra na ireo akaiky satria dia miisa 954 ny mpilahatra rehetra. Teo am-piaingana, dia naverina avokoa ireo hira sy hiaka maro fanao mba hanentanana ireo olona rehetra nifanojo tamin’ny mpilahatra, indrindra fa ireo izay voafatotry ny zava-mahadomelina sy ny zava-pisotro mahamamo. Maro ihany koa ireo nivimbina trakta izay mitory filazantsara sy manasongadina ny maharatsy ireo zava-pisotro mahamamo sy zava-mahadomelina rehetra. Tratra ny tanjona satria tena “tsy menatra ny ho vavolombelon’ny Tompotsika” II Timoty 1:8 tokoa ireo mpikambana na dia nandalo tsena sy “bar” maro aza.

Rehefa tonga tao amin’ny FJKM Jerosalema Vaovao Belanitra, dia fanompoam-pivavahana no nanohizana ny fotoana, ka ny mofon’aina tao amin’ny Romana 16:25-27 no sakafom-panahy nozarain’ny Mpitandrina avy teo an-toerana Rakotoasimbola Rivoarilanto Ny hetsika manaraka izay tanterahan’ny SVM sy ny RF SPIA atoato, dia ny filan-kevidehibe izay hatao ny 13 Mai, sy ny fivoriamben’ny sampana ny 20 Mai any Ambohitrolomahitsy. Hira sy dihy ary seho hafa no namaranana ny fotoana, izay nandraisan’ireo rantsana isam-pitandremana anjara.

Miary Radanielson / Fifiav