Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO

Samy hafa

  • 13/10/2012 21:23 -Alahadin'ny Fanompoana : 7 Oktobra

    Atoa RAVAOJANAHARY Solofomalala, Mpitandrina RANJAKAVOLA, Rtoa RAMBOASALAMA Saholy Alahadin'ny Fanompoana“Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ny fony avy, tsy amin’ny alahelo, na amin’ny faneriterena fa izay mpanome amin’ny fifaliana no tian’Andriamanitra.” II Korintianina 9. 7Isan-...

  • 23/08/2012 14:56 -SAMPANA TANORA ZOKINY

    SAMPANA TANORA ZOKINYToy ny fanaon’ny Fikambanana Tanora Zokiny isan-taona dia mandeha mamangy fiangonana rahavavy izay hita fa marefo izy ireo ka ny FJKM Jerosalema vaovao Ambohibary Talata Volonondry no notsidiha...

  • 23/08/2012 14:55 -Fanompoam-pivavahana Alahady 19 aogositra 2012

    Fanompoam-pivavahana Alahady 19 aogositra 2012 Mihavao ianao amin’ny fifandraisanao fifaneraseranao amin’Andriamanitra, amin’ny fifandraisanao fifaneraseranao amin’ireo efa matanjaka amin’ny finoana, amin’ny fifandraisanao fifaneraseranao amin’ireo mila vonjy. ...