Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Hainao ve

Ny sakamalao11/04/2016 17:59

Ny sakamalao Sakamalao, natao ho an'ireo te-hanena vatana sy hanala tavy.

Malaza ny sakamalao amin'ny fanomezan-tsiro ny sakafo. Misy koa ny mampiasa azy ho fampienam-batana sy fanafody vavony..Ny fomba fampiasana azy dia: sakamalao iray atao amin'ny rano1,5 L.
fikarakarana:
Ampangotraha ny rano avy eo harotsaka ilay sakamalao ary avela mangotraka mandritra ny 15 minutes @ afo malefaka . Vita zay avela mangatsika ary tehirizina anaty tavoahangy tsy plastika. Afaka sotroina tsikelikely 1 litatra isan'andro ho an'ireo te-hanala tavy. misy koa ny mampiasa azy ho anti-inflammatoire (RHUMATISME ), Antioxydants, miady amin'ny cholesterol koa.

nanangona fifiav