Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Hainao ve

Ireo sakafo 5 miady amin’ny fahanterana31/05/2017 23:15

Ireo sakafo 5 miady amin’ny fahanterana Samy mitady ny fomba hanalavirana ny fahanterana ny olombelona. Làlana iray amin'izany ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana.

Ireo sakafo 5 miady amin’ny fahanterana

Ny trondro atao hoe : “Saumon “ : hanina in-droa isan-kerinandro satria be proteina, manankarena „acides gras essentiels“, azo soloina thon, sardine, na carpe.

Ny tsaramaso mena maina: Hanina in-dray mandeha isan-kerinandro fa miaro ny hoditra amin’ny daniky ny masoandro.

Ny atin-kena : Hanina matetika fa mampamokatra kératine miaro ny hoditra

Ny menaka oliva: Ampiasaina isan’andro amin’ny sakafo. Ny misy “ anti-oxydant” ao aminy izay no ahafahany miaro ny hoditra.

Ny Pasteky: tsara hanina matetika fa manavao ny sela maty, manala ireo kentrona madinidinika koa.

Santionany ireo azonao andramana tsara. Dia mirary soa.

Nanangona Fifiav