Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Hainao ve

Andro iraisam-pirenena ho an'ny Baiboly anio15/11/2016 09:23

JIB na Journee international Biblique, natao ho andro iraisam-pirenena ho an'ny Baiboly anio faha-15 Novambra 2016. Hifanentanan'ny kristiana maneran-tany ny mizara izay andinin-tSoratra Masina mandresilahatra azy anio tontolon'ny andro amin'ny tambajotra maro isankarazany sy ny toa izany.