Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Hainao ve

 • 27/11/2013 15:36 -Ny fanampoizinana ara-tsakafo

  Ny fanampoizinana ara-tsakafo Mampitombo haingana ny otrikaretina ny vanim-potoana mafana tahaka izao ka mila mitandrina isika @ firongatry ny fanampoizinana ara-tsakafo na ny intoxication alimentaire. Inona avy ireo soritr’aretina ? Ahoana no hiatrehana izany ary inona no mety fisorohana azo atao ? ...

 • 23/11/2013 05:01 -Ny zava-mahasoa ao anatin’ny tongolo lay

  Ny zava-mahasoa ao anatin’ny tongolo lay Ny zava-mahasoa ao anatin’ny tongolo lay Efa hatramin’ny fahagola no nampiasaina ho fanafody nanasitrànana aretina maro ny tongolo lay. Ireo singa ao nanatiny no voalaza ho mampanankarena azy toa izany....

 • 27/10/2013 12:50 -Ireo fanafody mampihena ny tahirin’angovo

  Ireo fanafody mampihena ny tahirin’angovo Misy sokajim-panafody izay manala ny tahirina otrikaina sy singa mahavelona ao anatin’ny vatatsika ao. Raha manaraka fitsaboana ary ianao ka mahatsikaritra fa lasa rera-dava dia fantaro fa tokony hisy fanitsiana kely eo @ fomba fisakafoanana mba hiatohana tahirina magnésium, calcium sy ny otrikaina rehetra, indrindra fa ny sokajy B, izay misoroka ny harerahana....

 • 10/10/2013 06:11 -Ireo fomba hiadina amin'ny hao

  Ireo fomba hiadina amin'ny hao Ny tsara ho fantatra, fiarovana ny volon’ny zaza amin'ny hao, raha nifindran’ny hao ny zanakao..mety hanampy anao ity amin'izao fidiran'ny mpianatra izao....

 • 04/09/2013 07:34 -Ny baranjely, mety @ olona miakatra tosi-drà

  Ny baranjely, mety @ olona miakatra tosi-drà ireo kofehy mora levona hita ao amin’izy ity ihany koa no mahatonga azy manampy betsaka ny olona te hampihena lanja. Mampibotsina vetivety ny vavony mantsy ireo karazan-kofehy ireo ka mahatonga ilay olona ho mora voky haingana ary misoroka ny fihinanana anelanelam-potoana....

 • 29/07/2013 15:26 -INONA NO ATAO RAHA LANIN’NY MOKA

  INONA NO ATAO RAHA LANIN’NY MOKA Mangidihidy na mamaivay ny kaikitry ny moka. Hanamaivànana izany ary dia azonao atao ny manandrana ny iray amin’ ireto fomba manaraka ireto: -hosorana tongolo ny faritra voakaikitra....

 • 09/07/2013 07:45 -NY FIFANDIAN-KANINA SY NY FAHASALAMANA

  NY FIFANDIAN-KANINA SY NY FAHASALAMANA Ireo tombotsoa mety ho azo : Nisy fikarohana nataon'ny mpitsabo vahiny maromaro. Voalavo tratry ny homamiadana no nanaovana ny andrana, ka tsy nomena sakafo izy ireo nandritra ny fotoana voafetra, 2 na 1 andro. Taorian’io vao natomboka ny « chimiothérapie » ary hita tamin'izany fa zakan’ireto biby ireto kokoa izany fitsaboana izany rehefa ialohavana fifadian-kanina. ...

 • 17/06/2013 14:31 -Ny asan’ny “RAISINS SECS”

  Ny asan’ny “RAISINS SECS” Singa mamelona maro no ho azo amin'ny fihinanana ny raisins secs. Tahaka ny voaloboka ihany dia manankarena calcium sy manesioma, potasioma, fosforo, vy, siramamy voajanahary…ny raisins secs....

 • 01/06/2013 13:09 -IREO ZAVATRA 7 MAMPIDI-DOZA REHEFA AVY MISAKAFO.

  IREO ZAVATRA 7 MAMPIDI-DOZA REHEFA AVY MISAKAFO. Fihetsika sy fanano maro no mety hampidi-doza eo amin'ny fiainana sy ny fahasalamana rehefa avy misakafo toy ny: mifoka sigara, ny mihinana voankazo avy hatrany, ny misotro dite, ny mamehy hetra, ny mandro ......

 • 17/05/2013 15:58 -VOKATRA NY VOASARY, ARARAOTY

  VOKATRA NY VOASARY, ARARAOTY Mitombaka eny an-tsena ny voasary, voankazo tena mitahiry zava-tsoa maro azo hikolokoloana ny fahasalamana tsara ka mahaiza manararaotra....