Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Velona mba hanao inona ianao? 09 mai 2018

Famelabelarankevitra nokarakarain'ny Komitin'ny Farimbona izay namoaboasan'ny raiamandreny Mpitandrina ny lohahevitra hoe: velona mba hanao inona ianao ny Alahady fahadimy tamin'ny Aprily 2008 lasa teo. tohiny

SP19, manaiky mihavao sady havaozin’ ny Fanahy Masina 09 mai 2018

Fihaonambe voalohany 2018 SPIA natao tany Sadabe ny 4-5 Mey lasa teo. tohiny

Sampana Dorkasy Ankadifotsy 23 avril 2018

Mankalaza an' Andriamanitra noho ny faha-120 taonan'ny sampana tohiny

Fampianarana

 • Farimbona
 • feo katekomena
 • Sampana Fifohazana
 • Katekomena
  • Ireo sakrameta
   Ireo sakramenta roa ireo no raisin’ne FJKM ho «FANORENANY ny Finoany an’i Jesoa Kristy», ilay Tompo sy Andriamaniny. Ireo no MAMPIRAY azy amin’ny Fiangonana Protestanta zanaky ny REFORME manerana...
 • Tafika masina
  • AFF- fiofanana tafika Masina
   Efa mitohy ny fiofanan'ny AFF eny amin'ny IFR (fiofanana Tafika Masina) tarihin'ny Raiamandreny Mpitandrina Ranjakavola. Isaky ny Sabotsy aorian'ny fianarana Katekomena amin'ny 4 ora etsy amin'ny I...
 • SA
  • 5 mn Alahady 18 Martsa 2018
   "Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy hianareo, ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodiha, ka mibebaha amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka an...
 • Samy hafa

  Hetsika vide grenier-Tolo-tànana ho fampandrosoana
  Hatao ny Sabotsy 26mai 2018 tontolo andro izao indray ny hetsika « vide-grenier ». Ny fandraisana ny entana hamidy dia ao amin’ny IFR ny 28-Aprily, 05-mai ary ny 12-mai samy amin'ny 9 ora maraina.

  Fiangonana FJKM: ALAHADY 21 JANOARY 2018 eny Mahamasina avokoa.
  Fanompoam-pivavahana ho fitondrana am-bavaka ny filohan’ny FJKM mianakavy, ny FJKM sy ny taom-piasana vaovao.

  Zanaka ampielezana

  Fandraisan-tànana
  Ny Alahady 21 Mey 2017 lasa teo no nanokanana ireo nahavita ny fianarany tamin'ny SEFALA tany amin'ny FJKM telotrano tany Canada.

  Nanokana mpiandry 5 ny FJKM Kanada
  5 mianadahy no mpiandry natokana hiasa any amin’ ny FJKM any Kanada ny volana Oktobra lasa teo.