ANDRIAMANITRA MIASA NY FANAHY MASINA

SAFIF ANKADIFOTSY

SAMPANA FIFOHAZANA Ankadifotsy TOBY FAMPIRAISANA Ambohijanaka Ilafy

Talata 11 Aprily 2023: Nandray anjara tamin'ny * Fanompoam-pivavahana ho FITOKANANA ZAVA-BITA:

-Trano " KANANA" - Tamboho sy Famantarana" ZIONA"

- Trano Fandrahoana"LAZAROSY" - Trano fivoahana sy fidiovana " SILOAMA" - Fanasàn-tongotra"FIALOFAN'I SOLOMONA" - Fanamafisam-peo " ANJOMARA" - Mpanome herinaratra avy amin'ny masoandro

*Sakafo AGAPE

* Fanasan-tongotra

Fitokanana

SAFIF ANKADIFOTSY

SAMPANA FIFOHAZANA Ankadifotsy TOBY FAMPIRAISANA Ambohijanaka Ilafy

Talata 11 Aprily 2023: Nandray anjara tamin'ny * Fanompoam-pivavahana ho FITOKANANA ZAVA-BITA:

-Trano " KANANA" - Tamboho sy Famantarana" ZIONA"

- Trano Fandrahoana"LAZAROSY" - Trano fivoahana sy fidiovana " SILOAMA" - Fanasàn-tongotra"FIALOFAN'I SOLOMONA" - Fanamafisam-peo " ANJOMARA" - Mpanome herinaratra avy amin'ny masoandro

*Sakafo AGAPE

* Fanasan-tongotra

Faha 125taona STK - CCESCA 30

CCESCA Alahady 30 Aprily 2023

 STK FJKM Ankadifotsy, 125 taona

"Mankalazà an'i Jehovah, fa asa lehibe no nataony;
ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany" Isaia 12:5

Ny Mpihiran'ny Farimbona,
Ny Mpihiran'ny Farimbona Zokiny,
dia manolotra antsan-kira ho fankalazana ny faha-125 taonan'ny STK FJKM Ankadifotsy,

  • 0
  • 1
  • 2