MANOMPOA NY TOMPO AMIN’NY FAHAMASINANA

Ny VFD-Vaomieran'ny fampandrosona

Panier garni-nokarakarain'ny VFD

Natao tetsy amin'ny IFR ny fizarana ny panier garni, hetsika nataon'ny Vaomieran'ny fampandrosona ny sabotsy 22 Jona 2019 teo. Ny vola azo tamin'izany dia entina hanampiana ny fianaran'ireo Zaza sahirana iantohana ny fianarany. 

Fifiav 

Filaharambe nialoha ny fanompoam-pivavahana

SPIA/PS 10 taona niaraha-niasa.

SPIA Nanamarika ny fahafolo taona niaraha-niasa tamin’ny P. S mianakavy. Fotoan-dehibe roa sosona no natao tamin’ny Sabotsy 26 Mey 2019 teo dia ny fanamarihana ny faha 10- taonan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Prezida Synodaly RABETOKOTANY Miarilaza Andriamialy Mpitandrina sy ny ankohonany niaraka tamin’ny Synodamparitany Iarivo Avaradrano no sady andron’ny Prezida Synodaly. Nisy filaharambe nialoha ny fanompoam-pivavahana natao tao amin’ny FJKM AVARATSENA FANANTENANA Talata ny Volonondry.

HETSIKA LEHIBE F.5 KIANJABEN'I MAHAMASINA

Fitoriana Filazantsara amin’ny endriny rehetra.

  • 0
  • 1
  • 2