MAHATAHOTRA ANDRIAMANITRA TOMPO

Alahady 06 janoary 2019 FJKM Ankadifotsy

             Alahady voalohany amin’ny taona  ny 06 janoary 2019,  andro nofidian’izy 63 mianandahy nanolorana ny tenany  ho isan’ny mpiray latabatra amin’ny Tompo teto amin’ny FJKM Ankadifotsy. Nisy koa ireo nitondra ny zanany hatao batisa.

Noely fifaliana Sekoly Alahady Ankadifotsy

Krismasy 2018 Sekoly Alahady Ankadifotsy

NOELY FIFALIANA no nentin'ny Sampana Sekoly Alahady nankalaza ny  nahaterahan'ny Mpamonjy ny talata 25 Desambra 2018 teo, nasehony tamin'ny endrika maro izany toy ny hira, dihy, tsianjery, tantara an-tsehatra ...

Herinandro Sambatra 2018 Mpihiran'ny Farimbona Ankadifotsy

Antsa Noely no nentin'ny Mpihiran'ny Farimbona nankalazana ny herinandro Sambatra 2018.

Hira fiderana tamin'ny teny Malagasy sy Vahiny no noredonin'izy ireo tamin'izany. Nisy ihany koa ny Dihy mirindra  izay nandraisan'ny sampana maro avy eto amin'ny Fitandremana miaraka amin'ny Mpihira  ary koa ny mpijery  tonga nanotrona anjara. Tanteraka tokoa ilay loha-hevitry ny FJKM tamin'ity volana Desambra 2018 ity hoe 'Mifalia amin'ny Fitiavan'ny Tompo".

 

  • 0
  • 1
  • 2