MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA

Tafahaona: ZOMA FAHA-21 AOGOSITRA 2020

"ARY NOHO IZANY ""NY LEHILAHY""DIA HANDAO NY RAINY SY NY RENINY , KA HIKAMBANA AMIN'NY VADINY ..." Gen.2.24 . Fotoana mety mba hianaran'ny Mino rehetra ( fa tsy ny katekomena ihany )momba ny ""FANA MBADIANA KRISTIANA"" izao ikarakaranay ny fa nambadian'ny faralahinay izao ; araka ny fanda minan'ny FJKM azy ao amin'ny FOTODALANA SY FITSIPIKA. Misy 5 DINGANA harahina amin'izany

Tafahaona: ALAKAMISY FAHA-20 AOGOSITRA 2020 .

""Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe : Alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka am- piakanjoy azy ; ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony; ary ento aty ny zanak'omby nafahy, ka vonoy ; ary aoka isika hihinana sy hifaly; fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very, fa hita indray. DIA NIFALY IZY."" ( LIO . 15. 22-24 ).

Tafahaona: ALAKAMISY FAHA-20 AOGOSITRA 2020 .

""Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe : Alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka am- piakanjoy azy ; ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony; ary ento aty ny zanak'omby nafahy, ka vonoy ; ary aoka isika hihinana sy hifaly; fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very, fa hita indray. DIA NIFALY IZY."" ( LIO . 15.
  • 0
  • 1
  • 2