Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO

Vaovao farany

Alahadin'ny talen-tsekoly FJKM Ankadifotsy ( 11 mars 2018 ) - 12 mars 2018

Sary maneho ny alahadin'ny Talen-tsekoly eto amin'ny Fitandremana Ankadifotsy tohiny

Arahaba nahatratra ny taona vaovao 2018 02 janvier 2018

Fanompoam-pivavahana sy fifampiarahabana no nanamarika izany ny 1 Jaonary 2018 tao amin'ny FJKM Ankadifotsy. tohiny

Fotoam-pivavahana 22 Octobre 2017 hariva, Vavaka ho an'i Mpitandrina Lala RASENDRAHASINA 28 octobre 2017

Toriteny nataon'i Filohan'ny FJKM, ny Mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi tohiny

Fampianarana

 • Farimbona
 • feo katekomena
 • Sampana Fifohazana
 • Katekomena
  • Ireo sakrameta
   Ireo sakramenta roa ireo no raisin’ne FJKM ho «FANORENANY ny Finoany an’i Jesoa Kristy», ilay Tompo sy Andriamaniny. Ireo no MAMPIRAY azy amin’ny Fiangonana Protestanta zanaky ny REFORME manerana...
 • Tafika masina
  • AFF- fiofanana tafika Masina
   Efa mitohy ny fiofanan'ny AFF eny amin'ny IFR (fiofanana Tafika Masina) tarihin'ny Raiamandreny Mpitandrina Ranjakavola. Isaky ny Sabotsy aorian'ny fianarana Katekomena amin'ny 4 ora etsy amin'ny I...
 • SA
  • 5 mn Alahady 18 Martsa 2018
   "Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy hianareo, ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodiha, ka mibebaha amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka an...
 • Samy hafa

  Fiangonana FJKM: ALAHADY 21 JANOARY 2018 eny Mahamasina avokoa.
  Fanompoam-pivavahana ho fitondrana am-bavaka ny filohan’ny FJKM mianakavy, ny FJKM sy ny taom-piasana vaovao.

  SPIA 19: komity lehibe AFF
  Ny 14 Desambra 2017 teo no natao tao amin'ny FJKM Analakely ny komity lehibe AFF. Asa maro no miandry ny isam-pitandremana amin'ny 2018.

  Zanaka ampielezana

  Fandraisan-tànana
  Ny Alahady 21 Mey 2017 lasa teo no nanokanana ireo nahavita ny fianarany tamin'ny SEFALA tany amin'ny FJKM telotrano tany Canada.

  Nanokana mpiandry 5 ny FJKM Kanada
  5 mianadahy no mpiandry natokana hiasa any amin’ ny FJKM any Kanada ny volana Oktobra lasa teo.