HO AVY AMIN’NY HERINY NY TOMPO

“Maniria ny haminany” “Koa amin’izany, …, maniria fat

Mana isan'andro
Famelabelaran-kevitra 27 Oktobra 2019

Famelabelaran-kevitra 27 Oktobra 2019

Ny FKBM dia manasa antsika hanatrika ny famelabelaran-kevitra mitondra ny lohahevitra hoe JESOA KRISITY NO FILAZANTSARA, ny Alahady 27 Oktobra 2019 izay ho tanterahina eto amin'ny fitandremana misy antsika.

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA no hitondra ny fampianarana ka hanomboka amin'ny telo ora tolaky ny andro.

Tongava maro ho voninahitry ny Tompo.

Asa fanompoana

Diakona 150 no nofidiana.

Indreto ireo Diakona 75 lahy, 75 vavy voafidy ny 22 septambra 2019 teo, hanompo eto anivon'ny FJKM Ankadifotsy ny taom-panompoana 2020-2023.

Hiofana izy ireo ary hotokanana amin'ny Volana Janoary 2020.

 

Batisa'ireo sahirana karakarain'ny fitandremana Ankadifotsy

28 natao batisa

Nisy 28 no natao batisa tamin'ireo sahirana karakarain'ny fiangonana eto Ankadifotsy amin'ny alalan'ny vaomieran 'ny asa sosialy sy ny Sampana fifohazana. Notafiana akanjo vaovao izy ireo tamin'izany. Misy ny fitaizana ara-pinoana no ataon' ny SAFIF amin'izy ireo isaky ny Alarobia hariva, misy koa ny sekoly Alarobia ho an’ny ankizy hampianarana Tenin'Andriamanitra. Ny vaomieran'ny asa sosialy kosa dia manohana azy ireo amin'ny vary sy savony in-droa isam-bolana.

  • 0
  • 1
  • 2